Home
English
 

Profiliranje radnih mjesta  

Radeći s mnogim kompanijama i istražujući njihove potrebe otkrili smo da mnoge kompanije kreiraju opis posla i radnih zadataka za zaposlene, ali ga ne koriste. To nas je i navelo da kreiramo alat „HeRoes Job Profiling“ za profiliranje radnih mjesta, kojim pomažemo orgnizaciji da ostvari svoje ciljeve. Od početka smo si dali zadatak da razvijemo alat koji je:

   
- Vrlo strukturiran
- Adaptira HR najbolju praksu
- Fleksibilan u prihvaćanju korisnikovih potreba i razlika u segmentima industrije u odnosu na veličinu/prirodu posla
- Jednostavan za upotrebu
- Dostupan za cijelu organizaciju
- Financijski prihvatljiv za sve organizacije
- Atraktivan za veliki broj korisnika

 

Danas, ovaj alat koristi veliki broj kompanija kao svoj glavni HR menadžment sistem prodrške. Neke od tih kompanija spadaju u FORTUNE 500.

 


  Download informacije o proizvodu  

 

Rado ćemo s vama popričati o vašim željama i potrebama.

 

Za kontakt kliknite tu.

 

 

 

 
 
Copyright © 2008 - 2015 HeRoes. All Rights Reserved