Home
English
 

ASSESSMENT CENTRI  


Vedenje o tem, kakšenga kandidata zaposliti, kako ga razvijati in kako obdržati v podjetju je ključnega pomena.

Tehnika "Assessment Center" se uporablja zaradi številnih vzrokov. Trije najpogostejši so:
- Zaposlovanje
- Upravljanje talentov
- Načrtovanje nasledstva

Za izvedbo "Assessment Centra" ni potrebno slediti nekim standardnim formulam. Vaš "Assessment Center" je lahko osnovan na vaših ciljih, zahtevah in specifičnih potrebah.

Elementi, ki se jih najpogosteje uporablja:

- Testiranje sposobnosti (npr. verbalne, neverbalne, numerične,...)
- Profiliranje osebnosti (npr. Lumina)
- Skupinske diskusije
- Igranje vlog
- Študije primerov
- Prezentacije
- Intervjuji

Praksa kaže, da je kadre smotrno ocenjevati in razvijati po dveh ključnih vlogah:

- Operativna vloga (usposobljenost, primernost za delovno mesto)
- Vodenjska vloga (sposobnost vodenja, upravljanja, nadziranja)

Ena druge seveda ne izključujeta, vendar je treba upoštevati, da vodenjska vloga ne ustreza vsakomur. Karierna pot nikakor ne sme siliti ljudi v vloge za katere niso primerni. Tako organizacija kot zaposleni bodo največ pridobili kadar vzpostavimo okolje v katerem lahko vsak posameznik da od sebe kar največ.

Z vami se bodo naši izkušeni svetovalci vedno radi pogovorili o vaših specifičnih željah.
Naj vas pokličemo? Kliknite: Kontakt

 

 
 
Copyright © 2008 - 2015 HeRoes. All Rights Reserved